Collecties


Op deze site vind je een groeiend aantal verhalencollecties. Een collectie is een groep verhalen die vanuit een centrale vraag zijn opgehaald. Op dit moment kennen we onderstaande collecties:

 

Mariken-verhalen Anno Nu (volgt mei 2018)

Met de 500ste verjaardag van het verhaal van Mariken van Nieumeghen als aanleiding halen we verhalen op van de huidige Nijmeegse Marikens. In het optekenen van hun verhalen besteden we aandacht aan de voor nu nog steeds relevante elementen uit het oorspronkelijke Mariken-verhaal. Lees hier de verhalen.

Omgaan met geld (juli 2017)

‘Geld maakt niet gelukkig’. Maar het is wel fijn als je er genoeg van hebt en er goed mee om kunt gaan. Een aantal Nijmegenaren vertelt hoe zij van soms heel weinig geld leven en hun kinderen daar mee om leren gaan. Lees hier de verhalen.

Ervaringen jeugdzorg en WMO (april mei 2017)

In 2017 hebben we een jaar na de eerste verhalen over ervaringen met WMO en Jeugdzorg opnieuw een aantal mensen geïnterviewd. Deze verhalen zijn gebruikt in de verantwoording die gemeente Nijmegen moet aanleveren bij het rijk. En natuurlijk delen we ze ook hier.

Over Leven in de bijstand (zomer 2016)

In Nijmegen leven duizenden mensen van een bijstandsuitkering. Dat wordt heel verschillende ervaren. In deze verhalen vertellen Nijmegenaren in de bijstand hoe hun leven eruit ziet. Meer informatie over deze collectie vind je hier. Of ga meteen naar de verhalen.

Ervaringen Jeugdzorg en WMO (april mei 2016)

In 2015 zijn veel taken op het gebied van jeugdzorg en wet maatschappelijke ondersteuning overgeheveld naar gemeenten. Ruim een jaar na deze zogenaamde transitie is een aantal inwoners uit Nijmegen  geïnterviewd over hoe het met hen gaat. Meer informatie over deze collectie vind je hier. Of ga meteen naar de verhalen.

Onzichtbare jongeren (2015)

In 2015 zijn op verschillende momenten verhalen opgehaald bij jongeren. Daarin vertellen zij over hun leven in Nijmegen. Meer informatie over deze collectie vind je hier. Of ga meteen naar de verhalen.