Keukentafelgesprek


Samen met beleidsmedewerker van de gemeente Anouk heb ik een afspraak met Ans Janssen. Ans woont in een leuk knus huisje in Nijmegen-Oost. We nemen plaats aan de keukentafel en starten ons gesprek.

Zelfregie
Ans vertelt ons in het begin van het gesprek direct al jaren met psychische problemen te kampen en dit uit zich in depressies. Om deze reden maakt Ans gebruik van ondersteuning vanuit de WMO voorziening: begeleiding voor mensen met psychische problemen. Vanuit de WMO krijgt Ans twee keer in de week ambulante hulp. Ans vertelt dat al jaren dezelfde medewerker haar begeleidt en dat ervaart ze als erg prettig. De hulpverlener zorgt ervoor dat Ans zelf de regie over haar leven kan houden. “Ik kan alles met haar overleggen en dat vind ik erg fijn” vertelt ze. Ans is blij met de ondersteuning die ze van de ambulante hulp ontvangt, op deze manier kan ze thuis blijven wonen en zelf de regie houden over haar leven.

Dagbesteding
Wat Ans wel erg jammer vindt is dat door de bezuinigingen is de dagbesteding is afgeschaft. “Ik blijf het slecht vinden” vertelt ze. Zodra ze wist dat dit afgeschaft ging worden heeft Ans zelf actie ondernomen, ze is toen zelf gaan zoeken naar een nieuwe dagbesteding. Ans kwam eerst terecht bij de stadshobbywerkplek van het OBG in Nijmegen-Oost. Daar dacht ze alleen maar oudere mensen tegen te komen. Ze was inderdaad de jongste van de groep, maar naar een tijdje vond ze dat niet meer zo erg. Ans volgt nu cursussen bij de stadshobbywerkplek en daar is ook begeleiding bij. Ans vertelt dat ze de cursussen wel zelf moet organiseren. Ook is ze bezig om haar eigen cursus te gaan geven. “Een cursus voor ieder wat wils” vertelt ze. Het geeft haar veel voldoening dit te kunnen doen.

Crisisopvang GZZ
Kort geleden is Ans opgenomen geweest in de crisisopvang. Dit heeft ze als moeilijk ervaren, er waren te weinig mensen aan het bed vertelt ze. “Contact en gesprekken op een afdeling dat is juist het belangrijkste” zo geeft Ans aan.  Ook vertelt ze dat ze een aantal weken psychisch zo kwetsbaar was dat ze vrijwillig opgenomen wilde worden. Helaas werd haar verteld dat dit niet kon omdat er een wachtlijst was van 15 weken. ‘Er is te veel bezuinigd’ vindt mevrouw, en dat gaat ten koste van de patiënt.

Bezuinigingen
Ondanks dat Ans tevreden is over de begeleiding die ze krijgt zijn er ook wel wat dingen die beter kunnen. Zo is de eigen bijdrage die Ans betaald voor de ondersteuning die ze krijgt in de afgelopen tijd bijna verdubbeld. Dit maakt de kosten hoog. Ook is het er met alle veranderingen in de zorg niet duidelijker op geworden, zo geeft ze aan. Ans vindt de WMO bovendien onduidelijk: ze heeft hier nooit uitleg over gekregen en daardoor niet helder wat ze hier precies van kan verwachten. Daarnaast heeft Ans een keukentafelgesprek aangevraagd, hier wacht ze al weken op.

De ontwikkelingen in de zorg maken haar ontevreden, de dagbesteding die is afgeschaft, de lange wachtlijsten en te weinig mensen aan het bed. Maar nu wil Ans als eerste snel mogelijk een keukentafelgesprek.

*Ans Janssen is een verzonnen naam, wegens privacy redenen.

Nijmegen, 31 mei 2017

Auteur: Nick Deussen