Onzichtbare jongeren


Deze collectie is tot stand gekomen vanuit het sociaal innovatieve project ‘jongLAB’ dat door de gemeente Nijmegen in samenwerking met Kennisland is opgezet. Uit dit project is ook het concept van de verhalenkamer ontstaan als werkwijze om met veel verschillende mensen samen aan vraagstukken uit de stad te werken. De collectie heet onzichtbare jongeren omdat we door het project heen een focus zijn gaan leggen op de ‘ongehoorde stemmen’. Het ophalen van de verhalen is daardoor ook een manier geweest om een specifieke groep jongeren meer zichtbaar en gehoord te maken. De beschrijving van ‘jongLAB’ die nu volgt, is gebaseerd op deze publicatie van Kennisland: Onderzoek doen en beleid maken met burgers. Hoe doe je dat?

Aanleiding

2015 was het jaar van de decentralisaties en de participatiesamenleving. Maar hoe werkt het nu echt: onderzoek doen, beleid maken en nieuwe diensten ontwerpen met burgers? In samenwerking met de gemeente Nijmegen heeft Kennisland jongLAB opgezet: een social lab om de leefwereld van jongeren en de systeemwereld van organisaties die hen proberen te helpen dichter bij elkaar te brengen. Gemeente Nijmegen zag de transitie als kans om de slimheid en capaciteit die in de stad aanwezig is te benutten. Zij wilde niet vóór, maar samen mét burgers nieuwe diensten, werkpraktijken en beleid ontwikkelen. Daarom zette de gemeente Nijmegen in samenwerking met Kennisland een social lab op, een tijdelijke samenwerking op locatie tussen beleidsmakers, ambtenaren, professionals en burgers om te werken aan vernieuwing en verbetering rond een maatschappelijke vraagstuk. In Nijmegen werd jongLAB opgezet, met de onderzoeksvragen: “Hoe is het om ‘goed jong’ te zijn in Nijmegen, en hoe kan dat beter?”.

Het JongLAB

Het jongLAB-team werkte acht maanden met de door Kennisland ontwikkelde Feed Forward methode. Feed Forward is een methode om samen met burgers onderzoek te doen en beleid te maken. Met behulp van verhalen ophalen en najagen in het systeem worden de leefwereld van burgers en de systeemwereld van organisaties dichter bij elkaar gebracht. Dit lab bracht onder andere vijftig indrukwekkende verhalen voort, van waaruit vijf beleidsuitdagingen werden geformuleerd, zestien ideeën werden ontwikkeld en zeven kansrijke prototypes “Hoe is het om ‘goed jong’ te zijn in Nijmegen, en hoe kan dat beter?” werden ontworpen. Daarnaast ontstond er een tijdelijk twintigkoppig team dat nieuwe vaardigheden heeft geleerd. Zij zochten naar lokale partners (o.a. met jongerennetwerk Jimmy’s) en brachten nieuwe samenwerkingen tot stand tussen 150 mensen en hun organisaties.

Werkproces en cijfers

• Er is een multidisciplinair team gevormd van twintig mensen: ambtenaren, een kunstenaar, jongerenwerkers, een docent, onderzoekers, jongeren en studenten. Zij hebben vaardigheden ontwikkeld aan de hand van de methode ‘Feed Forward’, zoals werken met digitale tools, verhalen ophalen en publiceren en publieke events organiseren.
• Er zijn in twintig teamdagen 51 verhalen op verschillende locaties opgehaald, denk bijvoorbeeld aan Plein 44, de shishalounge, het Kronenburgerpark, de kroeg, het AZC en via scholen en welzijnsinstanties. Eerst zijn verhalen opgehaald bij jongeren, daarna werd op hun verhalen gereflecteerd in ‘het systeem’, bij mensen in organisaties zoals schuldhulpverleners, ambtenaren en schooldirecteuren. De verhalen zijn gedurende het werkproces als onderzoeksmateriaal gepubliceerd op de openbare jongLAB-blog. Nu zijn de verhalen in deze collectie hier te vinden.
• Uit de verhalen zijn in een collectieve evaluatie vijf rode draden gedestilleerd (terugkerende maatschappelijke uitdagingen waarop nieuw jongerenbeleid kan worden ontwikkeld en actie kan worden ondernomen), waarvoor zestien ideeën zijn bedacht.
• Er zijn door het jongLAB-team zeven ideeën uitgewerkt tot kansrijke prototypes, die zijn geadopteerd door tenminste zes organisaties in Nijmegen op het Prototype Festival4, een publiek slotevenement georganiseerd met lokaal jongerennetwerk Jimmy’s.
• Er zijn via reflectietafels, social media en de evaluaties nieuwe verbindingen en samenwerkingen tot stand gekomen tussen 150 ambtenaren, professionals, jongerenwerkers, wethouders en politici die zich met jongerenvraagstukken bezighouden in de stad en de regio Nijmegen.

Meer weten?

Tijdens het jongLAB proces werd er zoals gezegd geblogd op deze openbare blog. Hier vindt je naast de verhalen die hier in de verhalenkamer te vinden zijn nog meer blogs over het proces, inzichten en opbrengsten. Er zijn diverse gesprekken georganiseerd over het social lab en wat het oplevert voor de stad en wat er met de uitkomsten gedaan kan worden in het jongerenbeleid in Nijmegen. In deze rapportage van Kennisland lees je meer over het proces, de methode en welke nieuwe ideeën en diensten er zijn ontwikkeld naar aanleiding van de verhalen. Ook lees je vier belangrijke inzichten die ook voor andere gemeenten die samen met burgers onderzoek doen en op een open manier beleid maken, van waarde zijn. Zou je meer willen weten over de social lab methode, dan zou je contact kunnen opnemen met de sociaal innovatie organisatie Kennisland, of de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, via het Kenniscentrum de Publieke Zaak die betrokken was bij dit project.