Over de verhalenkamer


 

Waarom verhalen?

Door verhalen te op te halen en te delen leren we over de stad en over elkaar. De verhalen op deze site helpen ons beter te begrijpen hoe het leven van inwoners van Nijmegen eruit ziet. En kunnen ons helpen om samen te doen wat nodig is om een gezonde stad te zijn. Een stad waarin iedereen op een goede manier kan wonen en leven.

De verhalenvangers…

De verhalenkamer is een initiatief van Wij Zijn Nijmegen, de opleiding Maatschappelijk werk van de HAN en gemeente Nijmegen. De verhalen op deze site worden dus verzameld door heel verschillende mensen. Dit kunnen beleidsmedewerkers van de gemeente Nijmegen zijn die meer willen weten over hoe inwoners kijken naar hun stad, of studenten Maatschappelijk Werk die willen leren over wat mensen beweegt en door verhalen op te halen en tegelijkertijd hun gespreksvaardigheden trainen. Maar het kunnen ook heel andere mensen zijn die willen aansluiten bij dit initiatief en verhalen net als wij zien als een mooie manier om het leven in de stad in kaart te brengen. Om de rijke verhalen voor iedereen toegankelijk te maken, stellen we ze hier blijvend beschikbaar. Er worden regelmatig nieuwe verhalen toegevoegd.

De verhalenvertellers…

Dat zijn wij, inwoners van Nijmegen. Eigenlijk iedereen die ja zegt tegen het vertellen van zijn of haar verhaal. We vinden verhalenvertellers op straat, in de stad of via mail, brief en telefoon.

Welke verhalen?

Wie bepaalt er nou welke verhalen er verteld mogen worden? En, welke verhalen worden er verzameld en gepubliceerd in de verhalenkamer? De aanleiding om verhalen te zoeken kan heel verschillend zijn en er is ook niet altijd een opdracht of opdrachtgever. Ze worden altijd opgehaald met een zo open mogelijke vraag die vanuit nieuwsgierigheid is gesteld. Soms gaan de verhalen over een specifiek thema. Verhalen die vanuit één vraag zijn opgehaald vind je terug als zogenaamde collectie. Bijvoorbeeld hoe jongeren het leven in Nijmegen ervaren, of hoe mensen het leven met weinig inkomen ervaren in Nijmegen. Soms is er niet een specifiek thema of een achterliggende vraag maar willen we gewoon weten hoe goed wonen in Nijmegen er uit ziet. Bijvoorbeeld met een vraag als ‘wat als jij de burgermeester zou zijn, waar zou jij dan voor willen zorgen?’. Dus als je een verhalenvraag hebt of een thema waar de verhalenvangers mee aan de slag kunnen, laat het ons weten via info@wijzijnnijmegen.nl.